top of page

 לחץ, מצוקה וטראומה דרכי התמודדות

המנדלה והשפעתה על נפשנו

מיתוסים וסימבולים בחיינו מנקודת מבט חוקרת 

התרפיה באמנות והשפעתה על חיינו

טיפול במשחק בחול בגישה יונגיאנית מהו

ההרצאות שלי

הסדנאות שלי

סדנה להתמודדות עם לחץ ומצוקה

העצמה נשית- מעגל נשי יוצר

מיתוסים וסימבולים

הכרות עם התרפיה באמנות

הכרות עם משחק בחול

bottom of page