top of page

תרפיה באמנות הינה שיטת טיפול רגשי הנעזרת באמנות ככלי טיפולי מרכזי.

שיטת טיפול זו מיועדת לילדים, נוער, ומבוגרים ולא מצריכה ידע מוקדם באמנות.

כשפה א-וורבלי, הנעזרת בסמלים, מטאפורות, דימויים, צבעים, קווים, צורות, קולות ותנועה, משמשת האמנות כגשר לעולמנו הפנימי.

תהליך היצירה בתרפיה באמנות הינו מרכזי ביותר כיוון שהוא מאפשר ביטוי עצמי, רגשי ותחושתי. התוצר המתקבל בעקבות התהליך מגלם בתוכו תחושות, חוויות ורגשות עמוקים ולכן אינו נמדד בערכים של אסטטיקה אמנותית.

תרפיה באמנות מתאימה הן לאלה המתקשים להביע עצמם באופן מילולי והן לאלה שהשפה שגורה בפיהם אך ככזו מונעת קיום שיח רגשי. 

תרפיה באמנות

"שפת הסמלים היא השפה הטבעית של הנפש ומכאן הקרבה ההדוקה שבין האומנות לבין הפסיכולוגיה" ק. ג. יונג

bottom of page