top of page

טיפול במשחק בחול הינה טכניקת טיפול סימבולית הפונה לילדים ומבוגרים כאחד ונוגעת ברמה הפרה- ורבלית של הנפש. שיטת טיפול זו נשענת על ההשערה הבסיסית של האנליטיקן ק.ג. יונג כי הלא-מודע האישי מכיל חוויות שנשכחו או הודחקו  (אלמנטיים ציליים) אך גם אלמנטים קולקטיביים בהם טמונים כוחות היצירתיות וההתחדשות המהווים את כוחות הריפוי הטבעיים של הנפש.  החיבור לכוחות המרפאים שבנפשנו נעשה באמצעות המגע בחול ומים , משחר האנושות החול והמים על שפת הים שימשו אותנו למשחק ויצירה.

בטיפול במשחק בחול יוצרים המטופלים סצינות ותמונות תלת-מימדיות בארגז חול בעל גודל מוגדר, תוך שימוש בחול, מים ודמויות ואובייקטים מיניאטוריים הלקוחים מעולם המציאות והדמיון. הנפש בוחרת בדימוי המתאים לה וזה פועל את פעולתו הישירה, לעיתים אף ללא צורך במילים.

המרחב החופשי והמוגן בטיפול במשחק-בחול, מספק מיכל בטוח וחופשי ממגבלות של שפה ותרבות ולכן אף יכול להגיע לשכבות מאד עמוקות ומוקדמות של הנפש, לאפשר כניסה (בלתי מאיימת) ללא מודע מצד אחד וגם לפעול כמתווך או כגשר לעולם החיצוני.  

הטיפול במשחק בחול נראה ונחווה כמו משחק ילדים. הקסם, הפשטות, הנגישות והדילוג על שלב המלל, הופכים אותו לנגיש בכל גיל, כמעט לכל בעיה או קושי. עם זאת, אין מדובר במשחק ילדים פשוט ואינטואיטיבי אותו משחקים על שפת הים, אלא בשיטה טיפול עמוקה ויסודית ולכן הטיפול דורש מטפלים מוסמכים.

משחק בחול בגישה יונגיאנית

כתבה הממחישה תהליך עבודה קצר מתוך טיפול רגשי במשחק בחול. מוזמנים לצפות

bottom of page